Polish (Polski) Speech to Text Typing & Dictation Software

Braina Pro Speech Recognition Software allows you to dictate in Polish language. This means you can speak Polish into microphone and the spoken Polish words will automatically get converted to Polish text and script. In other words, what you speak will be show up on the computer screen in Polish font. You can easily dictate into any third party software like Microsoft Word, Microsoft 365, Google Docs, Notepad etc. or website using Braina Pro software. It is the most accurate Polish voice recognition software available in market. Apart from Polish, you can also dictate in English and 100 other international languages.


Braina Polski dictation software is a powerful and sophisticated voice recognition program designed to cater to Polish-speaking users. It leverages advanced natural language processing algorithms to accurately transcribe spoken words into text, allowing users to input text or control their computers using voice commands in the Polish language. This software typically encompasses a range of features, such as continuous speech recognition, customization options for vocabulary, and the ability to convert speech to text in real-time. It is particularly beneficial for professionals who frequently engage in typing or data entry tasks, individuals with disabilities that impede keyboard use, or anyone looking to streamline their workflow through hands-free operation. With a simple setup and user-friendly interface, Braina Polski dictation software serves as a valuable tool for enhancing productivity and embracing the conveniences of modern voice recognition technology in the Polish language.


Polish Speech to Text

Braina Pro speech recognition software for Windows PC can be very helpful for personal, professional, industrial, institutional and government use. This Polish transcription technology can be customized to enable the Polish speaking people of Poland to interact with kiosks and computers.


Apart from Polish, Braina also supports other languages such as English, Italian, German, Spanish, French , Indonesian, Chinese , Japanese , Russian, Hindi etc.


Not only dictation but Braina Pro allows you to create custom voice commands in Polish so that you can voice control your computer by speaking Polish language. For example, you can give command in Polish to open a website, program, file/folder. Moreover, Braina Pro also allows you to translate English language into Polish and vice versa.Download

Oprócz tego, że jest doskonałym oprogramowaniem do słownika języka polskiego, Braina Pro jest także oprogramowaniem osobistego asystenta AI i pozwala na korzystanie z dużych modeli językowych, takich jak ChatGPT w języku polskim. Oprogramowanie firmy Braina do rozpoznawania mowy na tekst jest używane w 180 krajach. Możesz także tłumaczyć z angielskiego na polski. Oprócz języka polskiego możesz dyktować w 90 innych językach międzynarodowych.

Skontaktuj się z namiM, aby uzyskać więcej informacji na temat oprogramowania.
For more information, please contact us.Polish (Polska /Polski) Voice Commands for Voice Typing Dictation

Here are some of the punctuation commands for Polish dictation.

nowy wiersz nowy akapit ↲↲ apostrof
dwukropek : przecinek , myślnik 
wielokropek  wykrzyknik ! kreska 
kropka . znak zapytania ? cudzysłów 
zamknij cudzysłów  otwórz cudzysłów pojedynczy  zamknij cudzysłów pojedynczy 
średnik ; ampersand & gwiazdka *
małpa @ ukośnik wsteczny \ ukośnik /
grot ^ kropka środkowa · duża kropka środkowa 
znak stopni ° krzyżyk # procent %
podkreślenie _ kreska pionowa | znak praw autorskich ©
znak zarejestrowany ® znak towarowy  znak równości =
znak większe niż > znak mniejsze niż < znak minus 
znak mnożenia x znak plus + otwórz nawias kwadratowy [
zamknij nawias kwadratowy ] otwórz nawias ( zamknij nawias )
otwórz klamrę { zamknij klamrę } otwórz nawias trójkątny <
zamknij nawias trójkątny > znak dolara $ znak centa ¢
znak funta szterlinga £ znak euro  znak jena ¥


Buy now